PROGRAM MIV BERSAMA PIK TOK JANGGUT

Aktiviti terkini |9 Januari 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Tok Janggut

Tujuan :

• Program ini memberi ruang dan peluang kepada Sukarelawa Malaysia ICT (MIV) yang merupakan satu platform yang bertujuan untuk memperkasakan warga Malaysia untuk menjadi warga digital ke arah negara digital (Digital Nation).
• Program ini juga menggalakkan warga digital dan media literasi untuk menyertai secara berkesan, beretika dan dengan bertanggungjawab serta mendorong permintaan untuk komunikasi dan perkhidmatan multimedia.
• Program ini memberi ruang kepada Pusat Internet Komuniti bersama interaksi dengan Sukarelawan MIV dan seterusnya dapat mengeratkan hubungan dengan komuniti setempat.
• Program ini juga diadakan untuk menyampaikan elaun kepada MIV yang telah menyertai Bengkel Bersama Komuniti 2020 anjuran MCMC pada 05 September 2020 yang lalu.

Kelebihan Aktiviti :
• Membangunkan Warga Digital Yang Kompeten Dan Cekap.
• Membangunkan dan membina aplikasi & perkhidmatan ICT serta menghasilkan kandungan yang sesuai untuk untuk digunapakai oleh komuniti.
• Memberi peluang kepada belia dan remaja dan mendapat dan berkongsi pengetahuan seperti mengajak komuniti untuk “Kebebasan Bersuara, Bukan Kebebasan Berbohong” .
• Dapat mengeratkan hubungan antara komuniti Pusat Internet Tok Janggut.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :